Mūsų patirtis

Lean mokykla ekspertų veikla LEAN srityje pradėta dar 2003 metais. Tai daugiau nei prieš 10 metų. Iki šio laiko padedame ir pradėjome daugiau nei 50 įmonių praktikuoti Toyota gamybos sistemą. Turime patirties dirbant su labai didelėmis ir gilias tradicijas turinčiomis įmonėmis, tokiomis kaip Vakarų laivų gamykla, Orlen Lietuva ar kitomis. Mus dažnai kviečia įmonės, norinčios per trumpesnį laiką pasiekti persilaužimo procesų valdymo srityje.

Daugiau apie mūsų patirtį  

  Kaip dirbame

Siekdami suprasti organizacijos tobulėjimo galimybes sprendžiame dvi užduotis: aiškinamės vadovų lūkesčius bei analizuojame Gembą – kokie iš tikro yra įmonės procesai. Būtent šiame derinyje vadovams pateikiame aktualiausių darbų planą. Svarbu tai, kad Lean sistemos diegimas nuo pirmos dienos fokusuotųsi į organizacijai aktualius tikslus, o rūpimas problemas spręstume likviduodami jų tikrąsias(pirmines) priežastis.

Daugiau apie PDCA mūsų darbe  

  Klientų atsiliepimai

AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupės vadovas Arnoldas Šileika: „Lean programa – tai pukus instrumentas, įtraukiantis įmonės darbuotojus į nuolatinį veiklos gerinimo procesą, kas užtikrina ilgalaikį įmonės vertės bei konkurencingumo augimą. Lean programa daugeliui vadovų atvėrė akis ir suteikė realių teorinių ir praktinių žinių, kaip vertinti veiklą, kurie procesai kuria pridėtinę vertę, o kas – tik laiko švaistymas, kaip daryti pokyčius, tačiau svarbiausia – supratimą, kad kompanijos sėkmė ir rezultatai priklauso tik nuo jų pačių aktyvumo, noro mokytis ir įgytas žinias taikyti praktinėje veikloje.

Daugiau klientų atsiliepimų  

  Kokius metodus taikome

Visa eilė Lean metodų padeda pasiekti pažangą procesuose „čia ir dabar“, juos deriname su labiau kompleksiniais, keičiančiais organizacijos sistemas, metodais. Metodų ir instrumentų gausa, jų derinimas leidžia kiekvienai įmonei parinkti individualų tobulėjimo kelią, ir tai yra vis tos pačios Lean sistemos dalis. Šalia kitų, mes diegiame Lietuvoje unikalius metodus: Tobulinimo Kata, Ugdymo Kata, projektų valdymą Oobeya. Šie metodai sukuria ilgalaikes naujas praktikas, leidžiančias organizacijoms pakilti į kokybiškai naują vadybos lygmenį.

Daugiau apei mūsų darbo metodus  

  Lean mokymosi ypatumai

Lean neįmanoma iškoti vien tik skaitant knygas, ar žiūrint video įrašus. Norint labiau susipažinti su LEAN mąstymo ir veikimo  būdu reikalingas mokytojas. Tai labai panašu į rytų kovos menų praktikas. Mokytojo paskirtis  - suteikti reikalingų žinių, stebėti kaip jums sekasi paktikuoti ir visų svarbiausia, kad jis suteiktų jums grįžtamą ryšį.

  Lean klubai

Lean mokyklos ekspertai sukaupė patirtį skirtinguose verslo sektoriuose. Mes dirbame analizuodami ir optimizuodami srautinės gamybos, serijinės ir vienetinės gamybos procesus, administracinius ir paslaugų teikimo procesus, o taip pat projektų valdyme.

  Lean auditai

Lean auditas įmonės vadovams padeda suprasti situaciją iš vadybos pusės ir įvertinti pokyčių poreikį. Lean audito metu įvertiname atskirų procesų stabilumą, vadybinę sistemą, personalo gebėjimus ir pagrindines darbuotojų nuostatas. Lean diegimo užduotis ir tikslus konkretizuojame su vadovais audito išvadų aptarime. Šis susitarimo ir sutarimo įmonės vadovybėje etapas neturėtų būti peršoktas skubant greičiau „pereiti nuo kalbų prie darbų“. Tikslų aiškumas reiškia geresnį resursų panaudojimą pačių aktualiausių problemų sprendimui.

Daugiau apie Lean auditus  

  Knygos Lean tema

Lean mokykla išleido:

John Shook "Vadovauti - reiškia mokyti" ir

Mike Rother "Toyota Kata" knygas.